Obóz zimowy - Lubasz

ZGRUPOWANIE W LUBASZU (RYCERZE, HUSARIA DZIEWCZYNY, HUSARIA CHŁOPAKI, MŁODZI
MUSZKIETEROWIE)


TERMIN: 5 – 11 Luty 2023 (obóz szermierczy/ ogólnorozwojowy)
Obowiązkowo należy dostarczyć na zbiórkę w dniu wyjazdu wypełnioną i podpisaną kartę obozową,
regulamin oraz oświadczenie o zdrowiu dziecka.
Kierownik obozu: trener Bartosz Hekiert
Wyjazd z Poznania autokarem 5 lutego 2023 - zbiórka pod KS Warta o godz. 9.00,
Powrót do Poznania 11 lutego 2023, godziny popołudniowe.
KOSZT: 1300,00 zł.


BARDZO WAŻNE
Zapisy na obóz odbywają się poprzez :
1. wysłanie zgłoszenia mailowego (szermierka@kswarta.pl) zawierającego takie dane jak:
imię, nazwisko, datę urodzenia zawodnika (niezbędna do ubezpieczenia), nr telefonu do
rodzica/opiekuna
2. przelew 300 zł na konto bankowe Klubu Sportowego Warta darowizna na sekcję
szermierczą (obóz w Lubaszu, imię i nazwisko uczestnika)
Zgłoszenia do 30 listopada 2022r. (decyduje data przelewu)
Zapisy na obóz odbywają się poprzez przelew na konto bankowe Klubu Sportowego ,,Warta" 
59 1090 1476 0000 0001 1975 8243
Klub Sportowy "Warta"
ul. Droga Dębińska 12
61-555 Poznań 
pozostała kwota (1000 zł) do 15 stycznia 2023 r.
w tytule przelewu prosimy wpisać:
Darowizna na sekcję szermierczą (obóz w Lubaszu, imię i nazwisko uczestnika)


 Co zabrać?
- kompletny sprzęt do walk (sprawdzony wcześniej);
- strój sportowy;
- strój szermierczy;
- legitymacja uczniowska;
- plecak podręczny;
- wydrukowaną i podpisaną kartę obozową, regulamin oraz oświadczenia;
- zdolność sportowa lub zaświadczenie lekarskie.


W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
MAILOWY  SZERMIERKA@KSWARTA.PL
TELEFONICZNY 503 018 941 (B. HEKIERT)

Pliki do pobrania