Europejski Festiwal Szermierki im. Mateusza Witkowskiego

Europejski Festiwal Szermierki im. Mateusza Witkowskiego

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie oferty sponsoringowej.

Dotyczy ona imprezy szermierczej organizowanej od czternastu lat przez nasz klub. 

W tym roku będzie to wydarzenie szczególne, upamiętniające twórcę i propagatora tego projektu - Mateusza Witkowskiego.

W związku z powyższym Zarząd Sekcji KS WARTA zdecydował, że od tej pory będzie to Europejski Festiwal im. Mateusza Witkowskiego.

Pragnąc odpowiednio wykorzystać potencjał sportowy naszych zawodników oraz możliwości logistyczne, kierujemy na Państwa ręce prośbę o wsparcie inicjatywy organizacji naszej imprezy.

Poniżej przedstawiamy ofertę sponsoringową Festiwalu - link do pobrania oferty w załączniku

POZDRAWIAMY SZERMIERCZO!

Pliki do pobrania